Vuorovaikutus

Kun työpaikalla on luotu yhteiset pelisäännöt vuorovaikutustilanteisiin, meillä on nimet asioille, joista voisi olla muuten vaikea puhua. Kun yksilö oppii olemaan tietoinen omasta vaikutuksestaan ollessaan vuorovaikutuksessa ja samalla tärkeitä vuorovaikutustaitoja, työpaikalla on helpompi hengittää.

Vuorovaikutus työpaikalla –  virkeä työyhteisö

 • Työpaikan vuorovaikutuksen pelisäännöt 
 • Kommunikaatiotyylit
 • Mitä käyttäytymisen takana voi olla 
 • Valta, vallan käyttö ja vaikuttaminen
 • Yhteisön voima
 • Roolit työpaikalla  ja voiko niitä muuttaa
 • Tietoisuus omista reaktioista ja malleista
 • Jokaisella tila olla sellainen yksilö kuin on
 • Riitely ja sovittelu 
 • Havainnot ja tulkinnat
 • Tilannetaju
 • Keskustelurohkeus ja tunnerohkeus 

Etusivulle