Tunteet

Kuuluvatko tunteet työpaikalle? Ihminen on kaikissa ympäristöissä tunteva olento ja jos tunteet painetaan pinnan alle, se luo tunneilmapiirin, joka voi olla raskas ja kuluttava. Työyhteisö voi koostua hyvin erilaisista ihmisistä ja toimintatavoista ja ymmärtämällä toisiamme paremmin, kevennämme tunneilmapiiriä ja voimme paremmin työpaikalla. Tukahdutetut tunteet voivat ryöpsähdellä hallitsemattomasti ulos, sairastuttaa yksilöitä ja aiheuttaa kireyttä työpaikalla, mutta kun löydämme itsellemme sopivia tapoja tunneilmaisuun myös työpaikalla, luomme tasapainoisen tilan olla.

Tunteva ihminen työpaikalla –  emotionaalinen älykkyys yhteisön voimavarana

 • Millainen on hyvå tunneilmapiiri työpaikalla
 • Herkkyys ilmapiirille ja tunteille
 • Syvemmin tunteet ja tarpeet
 • Vastuu omista tunteista
 • Tunteiden ilmaiseminen
 • Odotukset ja olettamukset
 • Loukkaantuminen ja reaktiivisuus
 • Kyky säädellä tunteita ja omaa olotilaa
 • Välttelystä voimavaraksi
 • Tunteiden fysiologia
 • Ajattelun vaikutus tunteisiin

Etusivulle